หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: วิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อและจัดจ้างค่าน้ำมันหล่อลื่น (ถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์บรรทุกดับเบิ้ลแค๊ป MISUBISHI ทะเบียน นข-3161 สท) รหัสสินทรัพย์ 100025044 ของสำนักงานยาสูบสุโขทัย ...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อและจัดจ้างค่าน้ำมันหล่อลื่น (ถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์บรรทุกดับเบิ้ลแค๊ป MISUBISHI ทะเบียน นข-3161 สท) รหัสสินทรัพย์ 100025044 ของสำนักงานยาสูบสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สำนักงานยาสูบสุโขทัย  สังกัด การยาสูบแห่งประเทศไทย ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อและจัดจ้างค่าน้ำมันหล่อลื่น (ถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์บรรทุกดับเบิ้ลแค๊ป MISUBISHIทะเบียน นข-3161 สท)  รหัสสินทรัพย์ 100025044   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ตามไฟล์แนบ

..เพิ่มเติม..