หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Tobacco Casing 503 จำนวน 4,000 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Tobacco Casing 503 จำนวน 4,000 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..