หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: E-Biddingประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง 2 รายการ จำนวน 5 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ฝจพ.b.02/01/64)

ประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง 2 รายการ จำนวน 5 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ฝจพ.b.02/01/64)

..เพิ่มเติม..