หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศราคากลางประกาศจ้างจัดทำเข็มเครื่องหมายสมนาคุณ เพื่อมอบพนักงานที่ปฏิบัติงานมานาน 25 ปี และ 15 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ม.56)(2)(ซ)

ประกาศจ้างจัดทำเข็มเครื่องหมายสมนาคุณ เพื่อมอบพนักงานที่ปฏิบัติงานมานาน 25 ปี และ 15 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ม.56)(2)(ซ)

..เพิ่มเติม..