หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศราคากลางประกาศราคากลางงานซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องกำเนิดแรงดันลบและระบบระบายอากาศพร้อมอุปกรณ์ และปรับปรุงห้องไตเทียมเดิมเป็นห้องแรงดันลบ ที่อาคารโรงพยาบาลสวนเบญจกิติเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา การยาสูบแห่งประเทศไทย ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศราคากลางงานซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องกำเนิดแรงดันลบและระบบระบายอากาศพร้อมอุปกรณ์ และปรับปรุงห้องไตเทียมเดิมเป็นห้องแรงดันลบ ที่อาคารโรงพยาบาลสวนเบญจกิติเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา การยาสูบแห่งประเทศไทย ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีคัดเลือก

..เพิ่มเติม..