หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จัดซื้อพร้อมติดตั้ง แบตเตอรี่และเครื่องสำรองไฟ (UPS) ตามอาคารต่างๆ ณ ยสท. อยุธยา

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จัดซื้อพร้อมติดตั้ง แบตเตอรี่และเครื่องสำรองไฟ (UPS) ตามอาคารต่างๆ ณ ยสท. อยุธยา

..เพิ่มเติม..