หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานซื้อ Partition และปรับปรุงระบบไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ ห้องสำนักคุณภาพความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม อาคาร B08 ชั้น 2 การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานซื้อ Partition และปรับปรุงระบบไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ ห้องสำนักคุณภาพความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม อาคาร B08 ชั้น 2 การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..