หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: วิธีเฉพาะเจาะจงประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้ออะไหล่ Consumable Parts กลุ่มเครื่องจักร SASIB จำนวน 10 รายการ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้ออะไหล่ Consumable Parts กลุ่มเครื่องจักร SASIB จำนวน 10 รายการ

..เพิ่มเติม..