หน้าแรกข่าวสาร/ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์ผู้แทนบริษัท ฟิลลิป มอร์ริส เข้าพบ ยสท. หารือศึกษาแนวทางดำเนินธุรกิจส่งออกบุหรี่ไทยไปต่างประเทศ

ผู้แทนบริษัท ฟิลลิป มอร์ริส เข้าพบ ยสท. หารือศึกษาแนวทางดำเนินธุรกิจส่งออกบุหรี่ไทยไปต่างประเทศ

ผู้อำนวยการฝ่ายความร่วมมือทางธุรกิจ และทีมงานจากบริษัท ฟิลลิป มอร์ริส เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด เข้าพบ นายภาณุพล รัตนกาญจนภัทร ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย เพื่อศึกษาหารือร่วมกันถึงแนวทางความร่วมมือในการดำเนินธุรกิจส่งออกบุหรี่ไทยไปต่างประเทศ โดยมีผู้บริหารกลุ่มภารกิจด้านการตลาดเข้าร่วมหารือ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 ตึกอำนวยการ การยาสูบแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ คลองเตย เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564

กองสื่อสารองค์กร

..เพิ่มเติม..