หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: วิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา - ซื้อก้นกรองเซลลูโลสอะซิเตท ขนาด 120x24.4 มม. ที่มีค่าความดันแตกต่าง 280 มม.มาตรน้ำ หุ้มด้วยกระดาษ Plug Wrap...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา – ซื้อก้นกรองเซลลูโลสอะซิเตท ขนาด 120×24.4 มม. ที่มีค่าความดันแตกต่าง 280 มม.มาตรน้ำ หุ้มด้วยกระดาษ Plug Wrap 6,000 CU จำนวน 50,080,800 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..