หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผลรายไตรมาส 1 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ต.ค.- ธ.ค.2563 ของฝ่ายผลิตด้านใบยา

ประกาศผลรายไตรมาส 1 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ต.ค.- ธ.ค.2563 ของฝ่ายผลิตด้านใบยา

..เพิ่มเติม..