หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ยสท. เข้าร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัญชา/กัญชง กับประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ

ยสท. เข้าร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัญชา/กัญชง กับประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ

หมวดหมู่ :

นายภาณุพล  รัตนกาญจนภัทร ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัญชา/กัญชง ซึ่งเป็นการประชุมทางไกลผ่านระบบ Microsoft teams โดยมีนายประพัฒน์  ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นวิทยากรในการเสวนา เพื่อประสานความร่วมมือกันระหว่างการยาสูบแห่งประเทศไทยกับสภาเกษตรกรแห่งชาติ และวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์เพชรล้านนาในด้านการดำเนินงานที่เกี่ยวกับกัญชง/กัญชา พร้อมเยี่ยมชมฟาร์มเกษตรอินทรีย์เพชรล้านนาแบบ LIVE สด ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 ตึกอำนวยการ การยาสูบแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ คลองเตย เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2564

กองสื่อสารองค์กร

..เพิ่มเติม..