หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่เอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องฯ จัดซื้อกระดาษปอนด์ ชนิดม้วน 70 แกรม/ตร.ม. ขนาดกว้าง 1092 ม.ม. ยาว 10,000 ม. จำนวน...

เอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องฯ จัดซื้อกระดาษปอนด์ ชนิดม้วน 70 แกรม/ตร.ม. ขนาดกว้าง 1092 ม.ม. ยาว 10,000 ม. จำนวน 8,508 ก.ก. (11 ม้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..