หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศราคากลางประกาศราคากลาง - ซื้อ Cellulose Acetate Tow จำนวน 660,000 กิโลกรัม โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศราคากลาง – ซื้อ Cellulose Acetate Tow จำนวน 660,000 กิโลกรัม โดยวิธีคัดเลือก

..เพิ่มเติม..