หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: E-Biddingร่าง - ประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง 2 รายการ รวม 5 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ร่าง – ประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง 2 รายการ รวม 5 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

..เพิ่มเติม..