หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: วิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อตาข่ายพลาสติกกรองแสง สีดำ ขนาด 2x5 ม. จำนวน 3,040 ผืน โครงการพัฒนาใบยาสูบอย่างยั่งยืน สำนักงานยาสูบบ้านไผ่

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อตาข่ายพลาสติกกรองแสง สีดำ ขนาด 2×5 ม. จำนวน 3,040 ผืน โครงการพัฒนาใบยาสูบอย่างยั่งยืน สำนักงานยาสูบบ้านไผ่

..เพิ่มเติม..