หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศร่าง TORขอบเขตของงานจัดซื้ออะไหล่ CONSUMABLE PARTS สายพานมวนบุหรี่ ยี่ห้อ ESBAND สำหรับใช้กับกลุ่มเครื่องจักรผลิตบุหรี่ จำนวน 7 รายการ

ขอบเขตของงานจัดซื้ออะไหล่ CONSUMABLE PARTS สายพานมวนบุหรี่ ยี่ห้อ ESBAND สำหรับใช้กับกลุ่มเครื่องจักรผลิตบุหรี่ จำนวน 7 รายการ

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..