หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ยสท. ต้อนรับอธิบดีกรมธนารักษ์ และคณะตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการดำเนินงานก่อสร้างสวนป่าเบญจกิติ ระยะที่ 2-3

ยสท. ต้อนรับอธิบดีกรมธนารักษ์ และคณะตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการดำเนินงานก่อสร้างสวนป่าเบญจกิติ ระยะที่ 2-3

หมวดหมู่ :

         นายภาณุพล รัตนกาญจนภัทร ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย พล.ต.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 1 ให้การต้อนรับนายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ และคณะเข้าตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการดำเนินงานก่อสร้างสวนป่าเบญจกิติ ระยะที่ 2-3 ในพื้นที่ก่อสร้างที่ 1 ซึ่งมีกำหนดแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน 2564 ณ สวนป่าเบญจกิติ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564

กองสื่อสารองค์กร

..เพิ่มเติม..