หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: วิธีเฉพาะเจาะจงเอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องฯ แบบ รร.1,2 ซื้อ Teflon Tape ขนาด 50 มิลลิเมตร X 10 เมตร...

เอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องฯ แบบ รร.1,2 ซื้อ Teflon Tape ขนาด 50 มิลลิเมตร X 10 เมตร จำนวน 100 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..