หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานจัดหาและดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ Ethernet LAN Card พร้อมสำรองข้อมูลเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย Scada ฝ่ายผลิตด้านใบยา

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานจัดหาและดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ Ethernet LAN Card พร้อมสำรองข้อมูลเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย Scada ฝ่ายผลิตด้านใบยา

..เพิ่มเติม..