หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: เอกสารส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างเอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องฯ (แบบ รร.1,2) งานจ้างเหมาบุคคลภายนอกปรับปรุงและติดตั้งปล่องระบายอากาศ ณ อาคารโรงงานผลิตหลัก B02 การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา โดยวิธีคัดเลือก

เอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องฯ (แบบ รร.1,2) งานจ้างเหมาบุคคลภายนอกปรับปรุงและติดตั้งปล่องระบายอากาศ ณ อาคารโรงงานผลิตหลัก B02 การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา โดยวิธีคัดเลือก

..เพิ่มเติม..