หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย สวัสดีปีใหม่ 2564 ผู้บริหารสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย สวัสดีปีใหม่ 2564 ผู้บริหารสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

หมวดหมู่ :

                  นายภาณุพล รัตนกาญจนภัทร ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงบประมาณ เข้าพบนายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อสวัสดีปีใหม่และอวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2564 ณ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563

กองสื่อสารองค์กร

..เพิ่มเติม..