หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ผู้ว่าการ ประชุมร่วม 3 หน่วยงานเพื่อหารือเรื่องการพัฒนากัญชง

ผู้ว่าการ ประชุมร่วม 3 หน่วยงานเพื่อหารือเรื่องการพัฒนากัญชง

หมวดหมู่ :

            นายภาณุพล รัตนกาญจนภัทร ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย เป็นประธานการประชุมร่วมระหว่าง 3 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และองค์การอาหารและยา เพื่อหารือแนวทางการศึกษา วิจัยพัฒนากัญชง ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 ตึกอำนวยการ การยาสูบแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ คลองเตย เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563

กองสื่อสารองค์กร

..เพิ่มเติม..