หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: วิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมอื่น กิจกรรมฝึกอบรมการศึกษา ดูงานฯ (ค่าป้ายไวนิลการส่งเสริมการผลิตยาสูบตามโครงการพัฒนาใบยาสูบอย่างยั่งยืน ฤดู 2563/2564 จำนวน 68 ป้าย พร้อมเจาะตาไก่, ติดโครงไม้...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมอื่น กิจกรรมฝึกอบรมการศึกษา ดูงานฯ (ค่าป้ายไวนิลการส่งเสริมการผลิตยาสูบตามโครงการพัฒนาใบยาสูบอย่างยั่งยืน ฤดู 2563/2564 จำนวน 68 ป้าย พร้อมเจาะตาไก่, ติดโครงไม้ และติดตั้ง) ของสำนักงานยาสูบสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สำนักงานยาสูบสุโขทัย  สังกัด การยาสูบแห่งประเทศไทย ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมอื่น กิจกรรมฝึกอบรมการศึกษา ดูงานฯ (ค่าป้ายไวนิลการส่งเสริมการผลิตยาสูบตามโครงการพัฒนาใบยาสูบอย่างยั่งยืน ฤดู 2563/2564 จำนวน 68 ป้าย พร้อมเจาะตาไก่, ติดโครงไม้ และติดตั้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ตามไฟล์แนบนี้

..เพิ่มเติม..