หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่การยาสูบแห่งประเทศไทย ต้อนรับคณะหลักสูตร บพส. รุ่นที่ 8 โรงเรียนนายร้อยตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

การยาสูบแห่งประเทศไทย ต้อนรับคณะหลักสูตร บพส. รุ่นที่ 8 โรงเรียนนายร้อยตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

หมวดหมู่ :

        นายภาณุพล รัตนกาญจนภัทร ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย และคณะผู้บริหาร ยสท.อยุธยา ต้อนรับคณะหลักสูตรนักบริหารยุคใหม่เพื่องานพิทักษ์สันติราษฎร์ (บพส.) รุ่นที่ 8 โรงเรียนนายร้อยตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เข้าศึกษาดูงาน เยี่ยมชมกระบวนการผลิต กระบวนการพิมพ์ของการยาสูบแห่งประเทศไทย และวิธีตรวจสอบบุหรี่ปลอมเบื้องต้น ณ การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563

กองสื่อสารองค์กร

..เพิ่มเติม..