หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: เอกสารส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างเอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้อง ระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนอราคา งานจ้างทำม่านกั้นเตียงพร้อมอุปกรณ์และติดตั้งที่หอผู้ป่วยชั้น 6 และ 7 (ฝั่งใหม่) จำนวน 1 งาน

เอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้อง ระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนอราคา งานจ้างทำม่านกั้นเตียงพร้อมอุปกรณ์และติดตั้งที่หอผู้ป่วยชั้น 6 และ 7 (ฝั่งใหม่) จำนวน 1 งาน

..เพิ่มเติม..