หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่การยาสูบแห่งประเทศไทย ร่วมแสดงความยินดี ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ก้าวสู่ปีที่ 19

การยาสูบแห่งประเทศไทย ร่วมแสดงความยินดี ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ก้าวสู่ปีที่ 19

หมวดหมู่ :

          นายภาณุพล รัตนกาญจนภัทร ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย เป็นผู้แทนการยาสูบแห่งประเทศไทย ร่วมแสดงความยินดีกับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ก้าวสู่ปีที่ 19 โดยมีนางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ให้การต้อนรับ ณ อาคาร SME Bank Tower ชั้น 1 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563

กองสื่อสารองค์กร

..เพิ่มเติม..