หน้าแรกเกี่ยวกับองค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)case study ตัวอย่างกรณีลงโทษทางวินัย เรื่อง ปลอมลายมือชื่อบุคคลอื่น มีความผิดวินัยและอาญา

case study ตัวอย่างกรณีลงโทษทางวินัย เรื่อง ปลอมลายมือชื่อบุคคลอื่น มีความผิดวินัยและอาญา

[dflip id="33467" ][/dflip]

 

..เพิ่มเติม..