หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: E-Biddingประกวดราคาซื้อตู้ควบคุมระบบชิลเลอร์ พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ และตู้เมนไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง จำนวน 2 ระบบ ที่อาคารโรงพยาบาลสวนเบญจกิติเฉลิมพระเกียรติ 84...

ประกวดราคาซื้อตู้ควบคุมระบบชิลเลอร์ พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ และตู้เมนไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง จำนวน 2 ระบบ ที่อาคารโรงพยาบาลสวนเบญจกิติเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

..เพิ่มเติม..