หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: เอกสารส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างเอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้อง Tobacco Flavour 008 จำนวน 5,400 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้อง Tobacco Flavour 008 จำนวน 5,400 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..