หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ผู้ว่าการ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรภาค 1 “การป้องกันและปราบปรามบุหรี่ปลอมเครื่องหมายการค้าของการยาสูบแห่งประเทศไทย

ผู้ว่าการ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรภาค 1 “การป้องกันและปราบปรามบุหรี่ปลอมเครื่องหมายการค้าของการยาสูบแห่งประเทศไทย

หมวดหมู่ :

              นายภาณุพล รัตนกาญจนภัทร ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย และ พล.ต.ท.อำพล บัวรับพร ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรภาค 1 “การป้องกันและปราบปรามบุหรี่ปลอมเครื่องหมายการค้าของการยาสูบแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการกำกับดูแลบริหารการป้องกันและปราบปรามบุหรี่ผิดกฎหมาย (กปบ.) ณ ห้องประชุมอมรวิวัฒน์ อาคารอเนกประสงค์ กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563

กองสื่อสารองค์กร

..เพิ่มเติม..