หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ผู้ว่าการ จัดประชุมสัญจรร้านขายส่งยาสูบทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1 (เขตภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) “สานพลังสู่ความยั่งยืน”

ผู้ว่าการ จัดประชุมสัญจรร้านขายส่งยาสูบทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1 (เขตภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) “สานพลังสู่ความยั่งยืน”

หมวดหมู่ :

นายภาณุพล รัตนกาญจนภัทร ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย (ยสท.) เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัญจรร้านขายส่งยาสูบทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1 (เขตภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ซึ่งเป็นกิจกรรมด้านตลาดและการขาย ประจำปี 2564 เพื่อเชื่อมโยงร้านขายส่งยาสูบให้เข้าใจทิศทางการดำเนินงานของ ยสท. แผนงานด้านการตลาดและการขาย แผนงานป้องกันและปราบปรามบุหรี่ผิดกฎหมาย และดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแนวทางการทำงานร่วมกัน ภายใต้แนวคิด Go to Success MAKE IT HAPPEN TOAT FAMILY ณ โรงแรม Mytt Beach Hotel พัทยา จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2563

กองสื่อสารองค์กร

..เพิ่มเติม..