หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่การยาสูบแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดอาคารสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การยาสูบแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดอาคารสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หมวดหมู่ :

นายชำนาญ อ่ำสะอาด รองผู้ว่าการด้านการผลิต และนายสมชาย สุริยมงคล หัวหน้าสำนักงานโครงการย้ายโรงงานผลิตยาสูบ สวนอุตสาหกรรมโรจนะฯ เป็นผู้แทนการยาสูบแห่งประเทศไทย เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดอาคารสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีนายสมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นประธานในพิธี และนายสุวัช แก้วเขียว ผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นผู้รับมอบกระเช้าร่วมแสดงความยินดี ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563

กองสื่อสารองค์กร

..เพิ่มเติม..