หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: วิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคา 5,000.-บาทขึ้นไป เดือน ตุลาคม 2563 (โรงอบใบยาเด่นชัย)

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคา 5,000.-บาทขึ้นไป เดือน ตุลาคม 2563 (โรงอบใบยาเด่นชัย)

..เพิ่มเติม..