หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง งานซื้อน้ำยาเคมีในการปรับสภาพน้ำของระบบ Cooling Tower ที่อาคารศูนย์พลังงาน (B-๐๓) การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง งานซื้อน้ำยาเคมีในการปรับสภาพน้ำของระบบ Cooling Tower ที่อาคารศูนย์พลังงาน (B-๐๓) การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..