หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่คณะผู้บริหารและพนักงานการยาสูบแห่งประเทศไทย ร่วมร้องเพลงต้นไม้ของพ่อ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ในหลวง รัชกาลที่ 9

คณะผู้บริหารและพนักงานการยาสูบแห่งประเทศไทย ร่วมร้องเพลงต้นไม้ของพ่อ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ในหลวง รัชกาลที่ 9

หมวดหมู่ :

         นายภาณุพล รัตนกาญจนภัทร ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย (ยสท.) นำคณะผู้บริหารและพนักงาน ร่วมร้องเพลงต้นไม้ของพ่อ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และแสดงออกถึงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน ณ บริเวณห้องโถงกลาง ชั้น 2 ตึกอำนวยการ การยาสูบแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ คลองเตย เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563


กองสื่อสารองค์กร
News : Lilytoon & Photos : S.Jnas & Tong

..เพิ่มเติม..