หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: เอกสารส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างเอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้อง (แบบ รร.1 + รร.2) ซื้อ Tobacco Flavour 002 จำนวน 8,000 กิโลกรัม...

เอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้อง (แบบ รร.1 + รร.2) ซื้อ Tobacco Flavour 002 จำนวน 8,000 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..