หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่การยาสูบแห่งประเทศไทยร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6)

การยาสูบแห่งประเทศไทยร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6)

หมวดหมู่ :

          นายชัชชัย สิริรวีกูล ผู้อำนวยการฝ่ายใบยาและพนักงานยาสูบ เป็นผู้แทนการยาสูบแห่งประเทศไทย ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์หน้าสวนลุมพินี ถนนพระราม 4 กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563

กองสื่อสารองค์กร
News & Photos by S.Jnas

..เพิ่มเติม..