หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อกระดาษอาร์ตการ์ดมันหน้าเดียว 260 แกรม/ตร.ม. ขนาด 31x43 นิ้ว จำนวน 42,500 แผ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อกระดาษอาร์ตการ์ดมันหน้าเดียว 260 แกรม/ตร.ม. ขนาด 31×43 นิ้ว จำนวน 42,500 แผ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

หมวดหมู่ :

รหัสแผนจัดซื้อ P63110043062

..เพิ่มเติม..