หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: วิธีคัดเลือกเอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องฯ - ก้นกรองเมนทอลสำเร็จรูป ขนาด 120x24.4 มม. Menthol 3.75 มิลลิกรัม ที่มีความดันแตกต่าง 280 มม.มาตรน้ำ...

เอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องฯ – ก้นกรองเมนทอลสำเร็จรูป ขนาด 120×24.4 มม. Menthol 3.75 มิลลิกรัม ที่มีความดันแตกต่าง 280 มม.มาตรน้ำ หุ้มด้วยกระดาษ Plug Wrap 6,000 CU จำนวน 24,012,800 ชิ้น โดยวิธีคัดเลือก

..เพิ่มเติม..