หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: วิธีคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา - ก้นกรองเมนทอลสำเร็จรูป ขนาด 120x24.4 มม. Menthol 3.75 มิลลิกรัม ที่มีความดันแตกต่าง 280 มม.มาตรน้ำ...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา – ก้นกรองเมนทอลสำเร็จรูป ขนาด 120×24.4 มม. Menthol 3.75 มิลลิกรัม ที่มีความดันแตกต่าง 280 มม.มาตรน้ำ หุ้มด้วยกระดาษ Plug Wrap 6,000 CU จำนวน 24,012,800 ชิ้น โดยวิธีคัดเลือก

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..