หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: วิธีคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา - ก้นกรองเมนทอลสำเร็จรูป 7.1 ใช้กับกระดาษพันก้นกรองเจาะรู ขนาด 108x21.95 มม. ที่มีความดันแตกต่าง 200+-20 มม.มาตรน้ำ หุ้มด้วยกระดาษ...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา – ก้นกรองเมนทอลสำเร็จรูป 7.1 ใช้กับกระดาษพันก้นกรองเจาะรู ขนาด 108×21.95 มม. ที่มีความดันแตกต่าง 200+-20 มม.มาตรน้ำ หุ้มด้วยกระดาษ Plug Wrap ความพรุน 6,000 CU จำนวน 20,028,800 ชิ้น โดยวิธีคัดเลือก

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..