หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย ต้อนรับคณะหลักสูตรสื่อสุขภาพ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย ต้อนรับคณะหลักสูตรสื่อสุขภาพ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

หมวดหมู่ :

               นายภาณุพล รัตนกาญจนภัทร ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย ต้อนรับคณะหลักสูตรสื่อสุขภาพ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กลุ่มช่อมณี เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของการยาสูบแห่งประเทศไทย ห้องปฏิบัติการ อาคารฝ่ายวิจัยและพัฒนา และเยี่ยมชมพื้นที่สวนป่าเบญจกิติ ณ การยาสูบแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ คลองเตย เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563

กองสื่อสารองค์กร

..เพิ่มเติม..