หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: เอกสารส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างเอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องฯ (แบบ รร.1,2) ซื้ออะไหล่ในการทำ Planned Maintenance สำหรับใช้กับกลุ่มเครื่องจักรผลิตบุหรี่ SASIB หมายเลข 1, 2 และ...

เอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องฯ (แบบ รร.1,2) ซื้ออะไหล่ในการทำ Planned Maintenance สำหรับใช้กับกลุ่มเครื่องจักรผลิตบุหรี่ SASIB หมายเลข 1, 2 และ 9 ที่การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

แบบ รร.1,2ซื้ออะไหล่ในการทำ Planned Maintenance สำหรับใช้กับกลุ่มเครื่องจักรผลิตบุหรี่ SASIB หมายเลข 1, 2 และ 9 ที่การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..