หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่ในการทำ Planned Maintenance สำหรับใช้กับกลุ่มเครื่องจักรผลิตบุหรี่ SASIB หมายเลข 23 และ 24 ที่การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา จำนวน...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่ในการทำ Planned Maintenance สำหรับใช้กับกลุ่มเครื่องจักรผลิตบุหรี่ SASIB หมายเลข 23 และ 24 ที่การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..