หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: เอกสารส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างเอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษา/ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศระบบน้ำเย็น (Chiller) จำนวน 2 ชุด ประจำปีงบประมาณ 2564

เอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษา/ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศระบบน้ำเย็น (Chiller) จำนวน 2 ชุด ประจำปีงบประมาณ 2564

..เพิ่มเติม..