หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งานจ้างเหมาซ่อมแซมอุปกรณ์ภายในตู้ Inverter ของเครื่องอัดอากาศ No.3 ที่อาคารศูนย์พลังงาน (ฺB-03) ยสท. อยุธยา

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งานจ้างเหมาซ่อมแซมอุปกรณ์ภายในตู้ Inverter ของเครื่องอัดอากาศ No.3 ที่อาคารศูนย์พลังงาน (ฺB-03) ยสท. อยุธยา

..เพิ่มเติม..