หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่คณะผู้บริหาร ยสท. เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินการก่อสร้างสวนป่าเบญจกิติ ระยะที่ 2-3

คณะผู้บริหาร ยสท. เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินการก่อสร้างสวนป่าเบญจกิติ ระยะที่ 2-3

หมวดหมู่ :

           เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2563 นายภาณุพล รัตนกาญจนภัทร ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินการก่อสร้างสวนป่า“เบญจกิติ” ระยะที่ 2-3 ระหว่าง กรมธนารักษ์ กับ กองทัพบก โดยมี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานฯ
การลงนามในครั้งนี้เป็นความร่วมมือในการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์สวนป่า “เบญจกิติ” ระยะ 2- 3 บนพื้นที่ 259 ไร่ ซึ่งการยาสูบแห่งประเทศไทย ได้ส่งมอบพื้นที่เพื่อน้อมเกล้าถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพิ่มคุณค่าศูนย์เรียนรู้พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สืบสานพระราชปณิธานการปลูกป่าในใจคน ด้วยการเป็นสวนป่าสำหรับคนเมือง เป็นแหล่งเรียนรู้มีชีวิตที่สร้างการมีส่วนร่วม ความผูกพัน และสำนึกรักหวงแหนในคุณค่าของป่าและน้ำ โดยมีกำหนดเปิดให้ประชาชนเข้าใช้ประโยชน์ระยะแรก เพื่อเฉลิมพระเกียรติในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันที่ 12 สิงหาคม 2564

กองสื่อสารองค์กร

News : lillytoon & Photos : S.Jnas

 
 

..เพิ่มเติม..