หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: E-Biddingราคากลาง-ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งตู้ควบคุมระบบชิลเลอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ระบบและงานซื้อพร้อมติดตั้งตู้เมนไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์จำนวน 1 ระบบ ที่อาคารโรงพยาบาลสวนเบญจกิติเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา การยาสูบแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ราคากลาง-ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งตู้ควบคุมระบบชิลเลอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ระบบและงานซื้อพร้อมติดตั้งตู้เมนไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์จำนวน 1 ระบบ ที่อาคารโรงพยาบาลสวนเบญจกิติเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา การยาสูบแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..