หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะซื้อเครื่องมือแก้ปัญหาท่อตันขับด้วยมอเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะซื้อเครื่องมือแก้ปัญหาท่อตันขับด้วยมอเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..